XEM ĐIỂM
  TỔNG KẾT HKI 2011-2012
 

BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ HKI NĂM  HỌC  (2011-2012)

Tổng Số Học Sinh Đầu Năm: 32, trong đó nữ 11,

XẾP LOẠI

HẠNH KIỂM

HỌC LỰC

GHI CHÚ

Tốt, Giỏi

100%

53.%

 

Khá

0

47.%

 

Trung Bình

0

0

 

Yếu

0

0

 

 -Số học sinh Giỏi: 17, Số học sinh Tiên tiến: 15.

-Số học sinh được Học bổng trong học kì I: 12.

-Tên học sinh xếp vị thứ từ 01 đến 05.

1. Trần Đức Lộc

2. Nguyễn Lê Hoàng Thiện

3. Nguyễn Anh Thi

4. Đinh Tấn Hưng

5. Đào Minh Quân

-         Điểm bình quân TB môn HK I các môn của lớp 

-         Môn

-         Điểm bình quân TBm HK I

Toán

8.5

Vật Lý

8.2

Hóa Học

8.2

Sinh Học

7.9

Ngữ Văn

7.1

Lịch Sử

7.6

Địa Lý

8.5

Ngoại Ngữ
Tin học

7.8
9.0

 

thanhngang1.gif picture by laisac

TT

              HỌ VÀ TÊN

ĐTB

XLH LỰC

XLHKIỂM

HỌC BỔNG

DANH HIỆU

1

Nguyễn Thị

Ảnh

8.3

GIỎI

TỐT

 

GIỎI

2

Huỳnh Sơn

Bách

8.0

KHÁ

TỐT

 

TT

3

Lê Thi Mỹ

Duyên

8.5

GIỎI

TỐT

 

GIỎI

4

Võ Đường

Dương

7.9

KHÁ

TỐT

 

TT

5

Lê Huỳnh

Đức

8.5

KHÁ

TỐT

 

TT

6

Nguyễn Thị

8.5

GIỎI

TỐT

 

GIỎI

7

Đặng Thị Thu

8.2

GIỎI

TỐT

 

GIỎI

8

Phạm Huy

Hoàng

8.4

GIỎI

TỐT

8.6(có)

GIỎI

9

Phạm Văn

Hoàng

8.1

KHÁ

KHÁ

 

TT

10

Đặng Bảo

Huy

8.3

KHÁ

TỐT

 

TT

11

Đinh Tấn

Hưng

8.9

GIỎI

TỐT

9.8 (có)

GIỎI

12

Trịnh Thảo

Kha

8.7

KHÁ

TỐT

 

TT

13

Nguyễn Hữu

Khánh

8.6

GIỎI

TỐT

9.0 (có)

GIỎI

14

Lê Thị Hoàng

Kim

8.1

KHÁ

TỐT

 

TT

15

Phạm Việt Hoài

Linh

8.2

GIỎI

TỐT

 8.9(có)

GIỎI

16

NguyễnThịTuyết

Linh

7.8

KHÁ

TỐT

 

TT

17

Trần Đức

Lộc

9.1

GIỎI

TỐT

9.2(có)

GIỎI

18

Nguyễn Đại

Lợi

8.0

KHÁ

TỐT

 

TT

19

Lưu Quang

Nhiên

7.7

KHÁ

TỐT

 

TT

20

Nguyễn Lê Tố

Như

8.4

GIỎI

TỐT

 

GIỎI

21

Trần Hàng 

Ni

8,6

GIỎI

TỐT

9.1 (có)

GIỎI

22

Đặng Ngọc

Phương

7.9

KHÁI

TỐT

 

TT

23

Đào Minh

Quân

8.9

GIỎI

TỐT

9.1 (có)

GIỎI

24

Lê Ngọc

Sáng

7.5

KHÁ

TỐT

 

TT

25

Huỳnh Lê Kim

Sơn

8.7

GIỎI

TỐT

9.5 (có)

GIỎI

26

Nguyễn Chí

Thanh

8.4

KHÁ

TỐT

 

TT

27

Nguyễn Quang

Thắng

8.2

GIỎI

TỐT

 9.1(có)

GIỎI

28

Nguyễn Anh

Thi

8.9

GIỎI

TỐT

9.2 (có)

GIỎI

29

Nguyễn Lê Hoàng

Thiện

9.0

GIỎI

TỐT

9.0 (có)

GIỎI

30

Lê Quang

Thiện

8.5

GIỎI

TỐT

9.0 (có)

GIỎI

31

Lâm Dương Hoài

Thương

7.9

KHÁ

TỐT

 

TT

32

Đoàn Phúc

Tôn

8.3

KHÁ

TỐT

 

TT

 

GIỎI: 17,    KHÁ: 15,   HỌC BỖNG :12

 

BẤM VÀO LINK DƯỚI ĐÂY ĐỂ XEM BẢNG TỔNG KẾT  CÁC  MÔN  HỌC
HỌC KÌ I NĂM 2011-2012
TỔNG KẾT CUỐI NĂM 2010-2011
Chú ý: Về cột xếp loại vị thứ chỉ lấy vị trí từ 1 đến 5 HS có điểm cao nhất để nhà trường khen thưởng, ngoài ra chỉ là để tham khảo chứ không có mặt pháp lí!
 
   
 
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free