XEM ĐIỂM
  XEM ĐIỂM
 
XEM ĐIỂM

Phụ huynh, các em Học sinh nhớ nhập Usernam và PassWord theo qui định.
Ví Dụ:
Để dăng nhập tên: VŨ KHẮC TÊN số thứ tự 34. Bạn nhập họ tên, không hoa, không dấu và không cách như sau:
uername: vukhacten
PassWord: 34

Username:
Password:
Chúc Phụ Huynh và Học Sinh Đăng Nhập Thành Công
 
   
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=